Загальні положення

Предметом публічної угоди є умови використання та політика конфіденційності ресурсу.

Дана угода регулює відносини між веб-ресурсом www.itimus.net.ua (надалі Ресурс) та фізичною особою (надалі Користувач). Ресурс пропонує Користувачу сервіс, що є предметом даної угоди.

Угода користувача вступає у силу шляхом одночасної реєстрації на Ресурсі та вираження згоди із Умовами користування та Політикою конфіденційності.

Ресурс залишає за собою право у будь-який момент часу змінювати умови угоди з розміщенням інформації про оновлену угоду на сайті без додаткового сповіщення окремих Користувачів.

Якщо Користувач продовжує користуватися Ресурсом, то вважається, що Користувач автоматично приймає оновлену угоду.

Управління Ресурсом здійснює ФОП Тимус Назар Іванович. За виключенням випадків, описаних нижче, всі права на використання належать ФОП Тимус Назар Іванович. Зокрема, це право поширюється на тексти, фотографії і графіку, включаючи їх розміщення на сайті.

Для кожного користувача при реєстрації створюється Особистий кабінет,через який Користувач має можливість користуватись інформацією з сайту, включаючи перегляд і завантаження даних, передачу інформації друзям та знайомим.

Доступ до даних сайту незареєстрованим користувачам – обмежений (закритий).

Власник Ресурсу залишає за собою право змінювати, доповнювати, видаляти інформацію з сайту повністю або частково, а також у будь-який час припинити роботу сайту без пояснення причин.

Місія

Нашою головною метою є: надавати якісні послуги з обслуговування комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та консультувати їх користувачів.

Авторські права

 • Авторські права розробників Ресурсу захищаються відповідно до законодавства України та розповсюджуються на програмний код, контент та інші об'єкти авторського права.
 • Користувач не має права здійснювати несанкціоноване втручання до програмного забезпечення та бази даних.

Дозвіл на публікацію

 • ФОП Тимус Назар Іванович є власником ексклюзивних прав на використання інформації, опублікованої в розділах Ресурсу.
 • Публічне оприлюднення Ресурсом висновків окремих досліджень з некомерційною метою є загальнодоступним для користування та копіювання (із зазначенням посилання на Ресурс).

Право використання брендів, заголовків, логотипів

 • Бренди, заголовки, логотипи та інші комерційні позначення компанії, розміщені на сайті, є власністю ФОП Тимус Назар Іванович або його ліцензіарів, незалежно від того, чи вказані вище перелічені відзнаки або присутній символ ©.
 • Крім цього, на сайті можуть бути присутні назви інших торгівельних марок, їх логотипи, іконки та інша графіка, які є власністю цих торгівельних марок і знаходяться під захистом закону про товарні знаки.
 • Розміщення логотипів соціальних мереж здійснюється лише з метою посилання на наші сторінки на даних ресурсах, або надсилання повідомлень Користувачами через соціальні мережі.

Обмеження відповідальності

Функціонування Ресурсу ретельно контролюється. За всі розміщені матеріали у тому числі за зміст анкет несе відповідальність власник Ресурсу відповідно до чинного законодавства України.

Участь у дослідженнях відбувається зі згоди Користувача та на його власний ризик. ФОП Тимус Назар Іванович не несе відповідальності за розміщені Користувачем на сайті коментарі та залишає за собою право самостійно, без погодження з Користувачем, видаляти некоректні та несумісні з політикою сайту коментарі.

Права й обов'язки Ресурсу

 • Ресурс зобов'язується публікувати результати опитувань Користувача виключно зі згоди останнього, окремо для кожного питання.
 • Ресурс має право публікувати агреговані результати Користувачів з метою відображення узагальненої статистики із питань проведених досліджень.
 • Ресурс має право розсилати Користувачам на електронну пошту листи інформаційного змісту (нагадування, повідомлення тощо).
 • Ресурс не несе відповідальності перед Користувачем за дії інших Користувачів.
 • Ресурс має право обробляти та використовувати персональну інформацію Користувача (результати опитувань, публічно доступну інформацію профілів користувача в соціальних мережах) для проведення досліджень.
 • Ресурс надає Користувачу можливість отримувати винагороду за проходження опитувань. Умови надання винагороди зазначені в окремому розділі даної Угоди.
 • Проходячи опитування, Користувач забов'язується надавати повну та достовірну інформацію. У разі надання неповної або недостовірної інформації, Ресурс залишає за собою право відмови від нарахування винагороди, застосування нагадувань, попереджень та інших заходів впливу, та до блокування сторінки Користувача у разі повторних порушень.

Дані, які ми збираємо

Дослідження охоплюють широкий спектр тем життєдіяльності людей у суспільстві, результати яких можуть бути корисними як компаніям так і споживачам: демографічна, побутова, соціальна інформація, споживчі уподобання та ін.

Склад зібраної інформації, методи її отримання, обробки і використання не суперечать принципам Міжнародного кодексу з практики проведення маркетингових та соціальних досліджень ESOMAR. Зокрема: відповідність міжнародному та національному законодавству, дотримання етичних принципів, захист дітей і підлітків, добровільність участі, інформування про мету та характер досліджень, повага до прав респондентів, захист та нерозголошення особистої інформації, документування та обробка результатів досліджень, дотримання принципів добросовісної конкуренції.

Збір інформації

Інформація для проведення досліджень збирається шляхом проведення опитувань через власний веб-сайт (онлайн-анкетування), з використанням сайтів третіх осіб чи спільно з партнерами, або збір публічно доступних даних з профайлів соціальних мереж.

Інформація з соціальних мереж отримується шляхом збору виключно публічних даних і лише зі згоди респондентів.

Мета використання інформації - отримання узагальнених висновків з досліджуваних питань з можливістю їх ефективного застосування в життєдіяльності громадян, організацій та держави.

Результати досліджень надаються як комерційна інформація в агрегованому вигляді лише замовникам і тільки анонімно в авторській формі.

Захист інформації здійснюється у відповідності з Політикою конфіденційності, що є невід’ємною складовою даної Угоди.